Cetak

Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA PERLIS BULAN MAC 2015

LAPORAN MAKLUMBALAS : JKR PERLIS

1.0 PENGURUSAN PROJEK

1.1   FASA PRAPEMBINAAN
       
(Catatan: Diisi oleh HODT, JKR Kesedar, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Tempoh fasa prapembinaan ini dikira bermula dari tarikh terakhir di antara tiga (3) pra-syarat (Tapak Projek, Brif Projek dan Peruntukan Projek) disempurnakan oleh pihak pelanggan sehingga SST dikeluarkan (12 hingga 15 bulan).

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Jumlah

Bilangan Projek
Peratus (%)
Bilangan Projek Peratus (%)

a) Perancangan dan Rekabentuk - 12 bulan

2

100

0

 0

2

b) Perolehan - 3 bulan
3 100 0 0 3
 
1.2 FASA PRAPEMBINAAN
       (Catatan: Diisi oleh HOPT, JKR Kesedar, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Janji Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Jumlah

Bilangan Projek Peratus (%)
Bilangan Projek Peratus (%)
a) Pelan Piawai : Bangunan,Pangkalan Udara dan Maritim
  1. RM 500 ribu ke bawah - 15 bulan
  2. RM 500 ribu hingga RM 5 juta - 24 bulan
  3. RM 5 juta ke atas - 36 bulan


0
0
0


0
0
0


0
0
0


0
0
0


0
0
0
b) Pelan Piawai : Jalan dan Infrastruktur
  1. RM 500 ribu ke bawah - 9 bulan
  2. RM 500 ribu hingga RM 20 juta - 24 bulan
  3. RM 20 juta ke atas - 36 bulan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c) Projek kompleks (Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara dan Maritim dll)

Disiapkan dalam tempoh dan kos yang dipersejutui bersama pelanggan

0 0 0 0 0
 
2.0 SENGGARA ASET

2.1 JALAN

            (Catatan: Diisi oleh Caw. Senggara Fasiliti Jalan, JKR Kesedar, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)
 
Janji Menepati
Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan
Jumlah

Bilangan Aktiviti
Peratus (%)
Bilangan Aktiviti Peratus (%)
a)
 i) Pembaikan sementara lubang-lubang (potholes) akan dilaksanakan dalam tempoh 1 hari.

 ii) Tindakan pembaikan kekal akan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari setelah aduan diterima.

1 100 0 0 1
b) Sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalu lintas atau keselamatan awam,seperti pokok tumbang atau tanah runtuh,tindakan akan diambil dalam tempoh 24 jam setelah dikenalpasti atau aduan diterima.

3 100 0 0 3
c) Setiap penutupan berjadual akan diumumkan melalui media massa sekurangnya-kurangnya 3 hari sebelum kerja-kerja dijalankan 0 0 0 0 0
 
2.2 BANGUNAN
        (Catatan: Diisi oleh Caw. Senggara Fasiliti Bangunan, JKR Kesedar, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)
 
Janji Menepati
Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Jumlah

Bilangan Aktiviti Peratus (%)
Bilangan Aktiviti Peratus (%)
a) Aduan kerosakan kritikal seperti kebocoran paip air,bumbung atau sistem kumbahan akan diambil tindakan dalam tempoh 1 hari. 1 100 0 0 1
b) Tempoh pembaikan kerosakan biasa dalam tempoh 1 bulan. 1 100 0 0 1

2.3 MEKANIKAL
      (Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Mekanikal Ibu Pejabat, Caw. Kej. Mekanikal Negeri, JKR Kesedar & JKR Wilayah   Persekutuan)

Tempoh penyempurnaan bagi kerja-kerja mekanikal berikut adalah:

Janji Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Jumlah
Bilangan Aktiviti
Peratus (%)
Bilangan Aktiviti Peratus (%)
a) Tindakan awal terhadap aduan kerosakan alatan peralatan mekanikal dalam tempoh 1 hari. 11 100 0 0 11
b) Kerja pembaikan besar (major overhaul) / pembaikan badan kenderaan dalam tempoh 3 bulan. 2 100 0 0 2
c) Kerja pembaikan kecil kenderaan dalam tempoh 3 minggu. 16 100 0 0 16
d) Penggantian dingin (chiller) dalam tempoh 1 tahun. 0 0 0 0 0
e) Penggantian lif dalamtempoh 1 tahun. 0 0 0 0 0
 
2.4 ELEKTRIK 
        (Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Elektrik Ibu Pejabat & Caw. Kej. Elektrik Negeri, JKR Kesedar & JKR Wilayah Persekutuan)
 
Tempoh penyempurnaan bagi kerja-kerja elektrik berikut adalah:

Janji Menepati
Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Jumlah

Bilangan Aktiviti
Peratus (%)
Bilangan Aktiviti Peratus (%)
a) Tindakan awal terhadap aduan kerosakan elektrik dan membuat penyiasatan kerosakan elektrik dalam tempoh 1 hari. 59 100 0 0 59
b) Mengambil tindakan pembaikan kerosakan elektrik dalam tempoh 7 hari. 0 0 0 0 0
 
3.0 KHIDMAT NASIHAT TEKNIKAL

3.1 KEJURUTERAAN CERUN
        (Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Cerun, JKR Kesedar, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan )

Janji Menepati
Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Jumlah
Bilangan Aktiviti
Peratus (%)
Bilangan Aktiviti Peratus (%)
a) Runtuhan cerun berimpak besar:

i) Lawatan tapak hendaklah dibuat dalam tempoh 1 hari dari hari kejadian.

ii) Laporan awal disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak.

0 0 0 0 0
b) Runtuhan cerun berimpak kecil

Syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut:

i) Keadaan memerlukan penyiasatan tapak - 1 bulan selepas laporan penyiasatan tapak diperoleh.

ii) Keadaan tidak memerlukan penyiasatan tapak - 2 minggu dari tarikh lawatan tapak.

0 0 0 0 0
c) Ulasan teknikal Laporan Geoteknik daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) disediakan dalam tempoh 1 minggu selepas lawatan dibuat. 0 0 0 0 0
 
3.2 KEJURUTERAAN SENGGARA
        (Catatan: Diisi oleh Caw. Senggara Fasiliti Bangunan/ Jalan, JKR Kesedar, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Janji Menepati
Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Jumlah

Bilangan Aktiviti
Peratus (%)
Bilangan Aktiviti Peratus (%)
a) Proses kelulusan pelupusan aset kerajaan diberi dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan pengesyoran lengkap diterima. 10 100 0 0 10
b) Mengemukakan ulasan terhadap permohonan pembangunan tepi jalan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh 2 minggu selepas dokumen permohonan lengkap diterima. 7 100 0 0 7
 
 3.3 KEJURUTERAAN FORENSIK
          (Catatan : Diisi oleh Caw. Kej. Awam & Struktur, Caw. Kej. Geoteknik, Caw. Kej. Cerun, Caw. Pangkalan Udara & Maritim,      Caw. Jalan, JKR Kesedar, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Janji Menepati
Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Jumlah

Bilangan Aktiviti
Peratus (%)
Bilangan Aktiviti Peratus (%)
a) Bagi kerja-kerja forensik struktur ,geoteknik dan jalan :
(*Nota:Sila √ kotak pada berkenan)
Struktur   Geoteknik Jalan 

i) Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal bagi kegagalan berimpak besar disediakan dalam tempoh 5 hari bekerja.

ii) Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal bagi kegagalan berimpak kecil disediakan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh lawtan tapak.

iii) Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan ujian dan pemantauan diterima.

0 0 0 0 0
b) Bagi kerja-kerja forensik maritim dan lapangan terbang.

i) Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal bagi kegagalan berimpak besra dan berimpak kecil disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak.

ii) Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan ujian dan pemantauan diterima.

0 0 0 0 0
 
4.0 PENGURUSAN ADUAN
        (Catatan: Diisi oleh JKR Cawangan IPJKR, JKR Kesedar, JKR Negeri, JKR Wilayah Persekutuan & BKK, Caw. Dasar &   
        Pengurusan Korporat)


4.1 PENGURUSAN ADUAN DI BAWAH TANGGUNGJAWAB JKR
 
Janji Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Jumlah

Bilangan Aduan
Peratus (%)
Bilangan Aduan Peratus (%)
a) Akuan penerimaan aduan dalam tempoh 1 hingga 3 hari. 1 100 0 0 1
b) Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 7 hari 1 100 0 0 1
c) Penutupan aduan dalam tempoh 45 hari. 1 100 0 0 1
 
4.2 PENGURUSAN ADUAN DI BAWAH TANGGUNGJAWAB JKR : NO WRONG DOOR POLICY
 
Janji Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Jumlah
Bilangan Aduan
Peratus (%)
Bilangan Aduan Peratus (%)
a) Akuan penerimaan aduan dalam tempoh 1 hingga 3 hari. 0 0 0 0 0
b) Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 7 hari. 0 0 0 0 0

5.0 PENGURUSAN KEWANGAN

Janji Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Tempoh Masa
Piagam Pelanggan
Jumlah

Bilangan Bil / Invois
Peratus (%)
Bilangan Bil / Invois
Peratus (%)
Bayaran bil dan invois dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.

i) Ibu Pejabat JKR.

ii) JKR Negeri dan Daerah/Wilayah Persekutuan/JKR Cawangan Negeri.
0

45
0

100
0

0
0

0
0

45

TPL_HITS Kemaskini Terakhir
6961 Selasa, 21 April 2015 09:19